Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
Carlos Mogas da Silva c77113bdf2 Fix bad copy pasta 1 år sedan
.drone.yml Initial import 1 år sedan
Dockerfile Try with a custom, simple nginx server file 1 år sedan
README.md Fix bad copy pasta 1 år sedan
default.conf we only need one group 1 år sedan
entrypoint.sh Add missing ; 1 år sedan
share_v2.php remove debug code 1 år sedan

README.md

Prosody HTTP external upload

This image is derived from the Ric Harvey’s nginx Image

It just serves a simple file named share_v2.php taken from Prosody’s source.
This server is ment to be used in conjuntion with Prosody XMPP server and mod_http_upload_external (docs)

Variables

  • SECRET_KEY: Stores the secret key shared with the prosody server (http_upload_external_secret option). Defaults to “a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k”

Volumes

  • /storage: Used to store and serve the uploaded files

Quick Reference