Pārlūkot izejas kodu

Just use bash instead

Carlos Mogas da Silva 7 mēnešus atpakaļ
vecāks
revīzija
be457ac518
1 mainītis faili ar 2 papildinājumiem un 2 dzēšanām
 1. 2
  2
    entrypoint.sh

+ 2
- 2
entrypoint.sh Parādīt failu

@@ -1,4 +1,4 @@
1
-#!/bin/sh
1
+#!/bin/bash
2 2
 set -eu
3 3
 
4 4
 # version_greater A B returns whether A > B
@@ -20,7 +20,7 @@ run_as() {
20 20
 }
21 21
 
22 22
 #if expr "$1" : "apache" 1>/dev/null || [ "$1" = "php-fpm" ]; then
23
-if expr "$1" : "apache" 1>/dev/null || [ "$1" == "supervisord" ] || [ "$1" == "php-fpm" ]; then
23
+if [[ "$1" == *apache* ]] || [[ "$1" == *supervisord* ]] || [[ "$1" == *php-fpm* ]]; then
24 24
   installed_version="0.0.0.0"
25 25
   if [ -f /var/www/html/version.php ]; then
26 26
     # shellcheck disable=SC2016

Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt