Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Carlos Mogas da Silva 1641bb06d2 Ok, no need to fecth the patckage from github any more. 2 lat temu
.drone.yml Add Drone CI file 2 lat temu
Dockerfile Ok, no need to fecth the patckage from github any more. 2 lat temu
README.md Add basic README 2 lat temu
certbot-renew.sh Only renew certificates if we're using Let's Encrypt 2 lat temu
haraka.sh store $hostname on the correct file 2 lat temu
supervisord.conf Run cron directly from supervisord 2 lat temu

README.md

Haraka Image

Quick Reference