Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Carlos Mogas da Silva 1641bb06d2 Ok, no need to fecth the patckage from github any more. před 9 měsíci
.drone.yml Add Drone CI file před 10 měsíci
Dockerfile Ok, no need to fecth the patckage from github any more. před 9 měsíci
README.md Add basic README před 9 měsíci
certbot-renew.sh Only renew certificates if we're using Let's Encrypt před 9 měsíci
haraka.sh store $hostname on the correct file před 9 měsíci
supervisord.conf Run cron directly from supervisord před 10 měsíci

README.md

Haraka Image

Quick Reference