Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Carlos Mogas da Silva 1641bb06d2 Ok, no need to fecth the patckage from github any more. před 10 měsíci
.drone.yml Add Drone CI file před 11 měsíci
Dockerfile Ok, no need to fecth the patckage from github any more. před 10 měsíci
README.md Add basic README před 10 měsíci
certbot-renew.sh Only renew certificates if we're using Let's Encrypt před 10 měsíci
haraka.sh store $hostname on the correct file před 10 měsíci
supervisord.conf Run cron directly from supervisord před 11 měsíci

README.md

Haraka Image

Quick Reference