Переглянути джерело

Run cron directly from supervisord

master
Carlos Mogas da Silva 1 рік тому
джерело
коміт
fbdf51a6f9
3 змінених файлів з 2 додано та 5 видалено
 1. 1
  2
    Dockerfile
 2. 0
  2
    cron.sh
 3. 1
  1
    supervisord.conf

+ 1
- 2
Dockerfile Переглянути файл

@@ -18,12 +18,11 @@ RUN echo "deb http://ftp.debian.org/debian jessie-backports main" >> /etc/apt/so
haraka \
&& chown -R haraka:haraka /haraka

COPY cron.sh /cron.sh
COPY haraka.sh /haraka.sh
COPY supervisord.conf /etc/supervisor/supervisord.conf
COPY certbot-renew.sh /etc/cron.daily/certbot-renew.sh

RUN chmod +x /cron.sh /haraka.sh /etc/cron.daily/certbot-renew.sh
RUN chmod +x /haraka.sh /etc/cron.daily/certbot-renew.sh

# Install and Haraka and it's plugins
USER node

+ 0
- 2
cron.sh Переглянути файл

@@ -1,2 +0,0 @@
source /etc/default/cron
/usr/sbin/cron -n

+ 1
- 1
supervisord.conf Переглянути файл

@@ -19,4 +19,4 @@ stdout_logfile=/dev/stdout
stdout_logfile_maxbytes=0
stderr_logfile=/dev/stderr
stderr_logfile_maxbytes=0
command=/cron.sh
command=/usr/sbin/cron -n

Завантаження…
Відмінити
Зберегти