Преглед на файлове

Create the tls directory structure only if it doesn't exist

master
Carlos Mogas da Silva преди 2 години
родител
ревизия
d7c9b6a290
променени са 1 файла, в които са добавени 8 реда и са изтрити 6 реда
  1. +8
    -6
      haraka.sh

+ 8
- 6
haraka.sh Целия файл

@ -9,11 +9,13 @@ fi
echo $HOSTNAME > /haraka/config/me
# Get and install certificates from Let's Encrypt
certbot certonly -n --agree-tos -d "$HOSTNAME"
mkdir -p /haraka/config/tls
cd /haraka/config/tls
ln -s /etc/letsencrypt/live/$HOSTNAME/privkey.pem tls-key.pem
ln -s /etc/letsencrypt/live/$HOSTNAME/fullchain.pem tls-cert.pem
cd -
if [ ! -f /haraka/config/tls ]; then
certbot certonly -n --agree-tos -d "$HOSTNAME" --standalone --preferred-challenges http
mkdir -p /haraka/config/tls
cd /haraka/config/tls
ln -s /etc/letsencrypt/live/$HOSTNAME/privkey.pem tls-key.pem
ln -s /etc/letsencrypt/live/$HOSTNAME/fullchain.pem tls-cert.pem
cd -
fi
haraka -c /haraka

Зареждане…
Отказ
Запис