Przeglądaj źródła

Only renew certificates if we're using Let's Encrypt

master
rodzic
commit
87c0ed086a
1 zmienionych plików z 3 dodań i 1 usunięć
  1. +3
    -1
      certbot-renew.sh

+ 3
- 1
certbot-renew.sh Wyświetl plik

@@ -1,3 +1,5 @@
#!/bin/bash

certbot renew
if [ "${USE_LETSENCRYPT,,}" == "yes" -o "${USE_LETSENCRYPT,,}" == "true" ]; then
certbot renew
fi

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz