Преглед на файлове

Only renew certificates if we're using Let's Encrypt

master
Carlos Mogas da Silva преди 1 година
родител
ревизия
87c0ed086a
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 1 реда
  1. 3
    1
      certbot-renew.sh

+ 3
- 1
certbot-renew.sh Целия файл

@@ -1,3 +1,5 @@
#!/bin/bash

certbot renew
if [ "${USE_LETSENCRYPT,,}" == "yes" -o "${USE_LETSENCRYPT,,}" == "true" ]; then
certbot renew
fi

Loading…
Отказ
Запис