Carlos Mogas da Silva преди 2 години
родител
ревизия
430658ead7
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      Dockerfile

+ 1
- 1
Dockerfile Целия файл

@@ -39,7 +39,7 @@ RUN npm -g install Haraka \

USER root

RUN apt-get -y remove git && apt-get -y auto-remove && \
RUN apt-get remove -y git && apt-get auto-remove -y && \
rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Port 80 is used for LetsEncrypt


Loading…
Отказ
Запис